fbpx
Search
Close this search box.

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμών  

 

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

 

1) Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας «https://spourgitis.gr/ta-nea-mas/» 

 

2) Οι όροι συμμετοχής αφορούν σε διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται στα Social Media της Διοργανώτριας στο κανάλι του Instagram, με τους αντίστοιχους νικητές (1) διαγωνιζόμενο και (1) που έχει αναφερθεί με tag στα σχόλια του διαγωνισμού. Οι νικητές θα κερδίσουν τις αναγραφόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ανάλογα με το περιεχόμενο του διαγωνισμού διαφοροποιούνται. Ο διαγωνισμός έχει ισχύ την αναγραφόμενη ημερομηνία και η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει το διάστημα αυτό μέσω ανακοίνωσης στην αντίστοιχη ανάρτηση του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται κατά την καταληκτική ημερομηνία όπως αναγράφεται και οι νικητές θα ανακοινωθούν και θα ενημερωθούν με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού στην κάθε πλατφόρμα.

 

3) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και το δώρο θα ενεργοποιηθεί με τις αντίστοιχες γεωγραφικές προδιαγραφές και για τους 2 νικητές, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους, σε περίπτωση συμμετέχοντα που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατόπιν συναίνεσης του γονέα – κηδεμόνα μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή τους έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. 

 

4) Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στην Διοργανώτρια, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω. 

 

5) Τρόπος συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα αναγραφόμενα βήματα που υπάρχουν αναρτημένα στην αντίστοιχη ανάρτηση του εκάστοτε διαγωνισμού. 

 

6) Μη έγκυρη θα θεωρείται η συμμετοχή και επομένως κλήρωση φυσικών προσώπων που έχουν επωφεληθεί πίστωσης από αντίστοιχο διαγωνισμό της διοργανώτριας εταιρείας άνω της μίας φοράς σε χρονικό διάστημα τριών (6) μηνών από τη διεξαγωγή του τρέχοντος διαγωνισμού. 

 

7) Η κλήρωση θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της οδού Αθηνών 186 Καλαμάτα, σε μορφή ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η Διοργανώτρια είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν οι αντίστοιχοι νικητές που ορίζονται στον διαγωνισμό, οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν τις αναγραφόμενες δωρεάν υπηρεσίες κατόπιν συνεννόησης με τη Διοργανώτρια και δίνοντας τα στοιχεία τους ώστε να γίνει η ταυτοποίηση και να προχωρήσουν σε χρήση της αποστολής τους. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον νικητή σε χρονικό διάστημα (1) μηνός, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ή να αποσύρει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο. Η διάρκεια αξιοποίησης και δυνατότητας χρήσης του δώρου ορίζεται το διάστημα εντός έξι (6) μηνών από την ανακοίνωση του ονόματος του νικητή από τη Διοργανώτρια. 

 

8) Η εν λόγω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με χρήση διαθέσιμου λογισμικού (online προγράμματος) κλήρωσης νικητών.  Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω και δεν παραβιάζει τους όρους του άρθρου 6, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται ανωτέρω. 

 

9) Ανακοίνωση νικητών: Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, δηλαδή το όνομα του προφίλ με το οποίο έχουν λάβει συμμετοχή στον διαγωνισμό, ανακοινώνεται στη σελίδα της Διοργανώτριας κατά την καταληκτική ημερομηνία του εκάστοτε διαγωνισμού. 

 

10) Δώρο διαγωνισμού: Το δώρο του διαγωνισμού αφορά δωρεάν παροχή υπηρεσιών αποστολής Express αξίας έως 150€ για πακέτο, δέμα ή κιβώτιο που ανέρχεται σε βάρος έως και 20 κιλά και μέγιστες διαστάσεις  0,1 m3 (π.χ. διαστάσεις 60x40x40) για κάθε έναν (1) από τους (2) νικητές. 

 

11) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο υπηρεσίας με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής του και τον αριθμό του με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω και του διαδικτυακού τόπου «https://www.instagram.com/spourgitistrans/» με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

 12) Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αυτόματη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Μοιραστείτε το